Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο email : info@perftech.gr.

Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε μια άμεση επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ. Τα βιογραφικά σημειώματα παραμένουν στο αρχείο της εταιρίας μας για την κάλυψη θέσης-εων που προκύψουν μελλοντικά.

Ευχαριστούμε!