Η υπηρεσία BACKUP – DATA TRANSFER περιλαμβάνει τη διασφάλιση δεδομένων αρχείων πολυμέσων – τηλεφωνικού καταλόγου – sms για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα δεδομένα τους πριν την επισκευή της συσκευής τους ή σε περίπτωση αγοράς νέας συσκευής, να μεταφέρουν τα αρχεία που επιθυμούν από την παλιά συσκευή στην καινούργια ή σε άλλο μέσο αποθήκευσης. Επίσης παρέχεται υπηρεσία εξαγωγής  τηλεφωνικού καταλόγου  και Sms της συσκευής σας σε έντυπη μορφή.

Η εταιρία μας εγγυάται ότι δεν τηρεί αρχείο των προσωπικών και λοιπών δεδομένων των συσκευών και ότι τα δεδομένα διαγράφονται από τη συσκευή backup αυτόματα με τη λήξη της εν λόγω διαδικασίας.

**Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη λειτουργικού προϊόντος ενημερώνεστε για την υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων.